POLITIKA PRIVATNOSTI

Mi vrlo ozbiljno shvatamo vašu privatnost i obradu vaših ličnih podataka. Zato smo pripremili ovu Izjavu o privatnosti u kojoj opisujemo naše kontakt podatke, informacije o tome koje lične podatke obrađujemo i koje su vaše prava prema nama i kako ih možete zaštititi. Uvek se slobodno obratite našem korisničkom servisu ako imate bilo kakva pitanja o našoj obradi ličnih podataka ili ovoj Izjavi o privatnosti.

Podaci o kontaktu kontrolora

Zemlja rada: Srbija

E-mail adresa: info@nursesproud.net

Broj telefona: +381637032025

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Šta je lični podatak?

“Lični podaci” su bilo koji podaci koji se odnose na identifikovanu ili identifikovanu osobu (vi kao korisnik). Identifikovana osoba je neko ko se može identifikovati, direktno ili indirektno, na primer pomoću identifikacionog broja ili jednog ili više čimbenika specifičnih za njegov fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet.

Lični podaci kojima rukujemo

Vaši lični podaci mogu se obrađivati samo uz vaše dano saglasnost, kada je to neophodno za izvršenje ugovora u kojem ste strana ili kada je to neophodno za naše poštovanje zakonske obaveze. Obrađivanje ličnih podataka, konkretne svrhe obrađivanja, pravni osnov za obrađivanje i koliko dugo čuvamo vaše lične podatke, opisano je u nastavku.

Za potrebe obrade narudžbine

U svrhu obrade vaših narudžbina, kao što je neophodno za izvršenje ugovora u kojem ste strana, mi prikupljamo vaše ime, adresu, e-mail adresu i broj telefona. Ove kategorije ličnih podataka će se čuvati tri godine nakon ispunjenja vaše narudžbine. Lični podaci će biti podeljeni sa našim davateljima usluga logistike kako bi se izvršila isporuka vaše narudžbine.

Za marketinške svrhe

Na osnovu vašeg saglasnosti, možete se opredeliti za primanje e-mail i telefonske komunikacije za marketinške svrhe. Za takvo obrađivanje, prikupljamo vašu e-mail adresu, broj telefona i profesionalne detalje. Čuvamo i obrađujemo ove kategorije ličnih podataka dok ne povučete svoju saglasnost.

Vaša e-mail adresa i broj telefona takođe mogu biti podeljeni sa trećim stranama Aweber i Textdeliver.com, odnosno.

Sajtovi trećih lica

Korišćenjem našeg sajta, možete biti preusmereni na sajtove trećih lica izvan našeg uticaja. Nismo odgovorni za sadržaj ili politiku privatnosti na takvim drugim sajtovima.

Kolačići

Kolačić je mali komad podataka koji se može skladištiti na vašem računaru ili mobilnom uređaju, koji se koristi da se sajt “seća” vas i vaših preferencija tokom vremena. Sesijski kolačići se skladište samo kratko vreme (do 30 minuta nakon vašeg poseta), dok se stalni kolačići mogu skladištiti do 12 meseci nakon vašeg poslednjeg poseta sajtu.

Možete upravljati kolačićima i odlučiti da li ih prihvatate ili ne na vašem računaru ili mobilnom uređaju pristupajući podešavanjima pregledača. Za većinu pregledača, uvek možete kategorijski prihvatiti, odbaciti ili izbrisati kolačiće.

Google Analytics

Google Analytics je web analitika usluga koju pruža Google koja prati i izveštava o saobraćaju sajta. Google koristi prikupljene podatke da prati i nadgleda korišćenje naše usluge. Ovi podaci se deli sa drugim Google uslugama. Google može koristiti prikupljene podatke za kontekstualizaciju i personalizaciju oglasa u svom oglašivačkom mreži.

Možete se odjaviti od toga da se vaša aktivnost na usluzi dostavi Google Analytics-u instaliranjem Google Analytics opt-out browser add-on-a. Add-on sprečava da Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) deli informacije sa Google Analytics-om o aktivnosti poseta.

Za više informacija o privatnosti Google-a, posetite Google Privacy Terms web stranicu: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Bezbednost

Mi smo posvećeni zaštiti ličnih podataka i svih podataka koje prikupljamo od klijenata. Koristimo fizičke, tehničke i organizacione mere bezbednosti kako bismo pomogli da zaštitimo vaše lične podatke koje smo prikupili od neovlašćenog pristupa i trećih lica.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sažetak vaših prava prema nama:

Kao korisnik imate mogućnost da tražite nekoliko prava prema nama. Ta prava su ovde navedena i dalje opisana detaljno ispod. Naše kontakt podatke možete pronaći na vrhu ovog Izveštaja o privatnosti.

 • Pravo na zaborav
 • Pravo da povučete saglasnost
 • Pravo na pristup
 • Pravo na ispravku
 • Pravo na ograničenje obrade
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Pravo na prigovor
 • Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu.

Pravo na zaborav

Imate pravo da nam zahtevate da izbrišemo bilo koje lične podatke koje obrađujemo o vama. Mi ćemo obrisati podatke što je pre moguće, ali najkasnije u roku od jednog meseca. Ako su lični podaci potrebni za ispunjavanje naših ugovornih obaveza prema vama ili za očuvanje sa pravnim osnovom, mi ćemo ipak ne obrisati informacije dok podaci više nisu potrebni. Mi ćemo takođe, bez vašeg eksplicitnog zahteva, obrisati takve lične podatke koje smo prikupili, ali više nemamo zakonitu pravo da ih obrađujemo. Mi ćemo vas obavestiti o ovome, ako bi se to dogodilo.

Pravo na povlačenje saglasnosti

Imate pravo da povučete svoju danu saglasnost u bilo koje vreme. Ako to učinite, mi ćemo izbrisati takve lične podatke koji nisu podložni bilo kojem drugom pravnom osnovu osim vaše dane saglasnosti. Brišenje će biti obavljeno što je pre moguće. Imajte na umu da vaše povlačenje saglasnosti nas ne obavezuje da izbrišemo lične podatke koji su obrađivani na osnovu ugovornog odnosa ili bilo kojeg drugog pravnog osnova.

Pravo pristupa

Vi imate pravo da u bilo kom trenutku zahtevate od nas potvrdu da li se vaši lični podaci obrađuju. Takođe imate pravo da pristupite tom ličnom podatku i da dobijete sledeće informacije:

 • Svrhe obrade
 • Kategorije ličnih podataka koji se odnose
 • Primatelji ili kategorije primatelja kojima su lični podaci bili ili će biti dostavljeni
 • Predviđeni period čuvanja ličnih podataka ili kriterijumi koji se koriste za određivanje tog perioda
 • Postojanje automatizovanog donošenja odluka i profilisanja

Pravo na ispravku

Vi imate pravo da u bilo kom trenutku zahtevate od nas da ispravimo bilo koji netačni lični podatak u roku od jednog meseca. Takođe imate pravo da dopunite nepotpune lične podatke, uzimajući u obzir naše svrhe obrade, putem davanja dopunskog izjavu.

Prava ograničenja obrade

Umesto da nam zahtevate da obrišete bilo koje podatke, imate pravo da nas zahtevate da ograničimo našu obradu vaših ličnih podataka. Ovo se može postići ako:

 • Imate razlog da verujete da tačnost ličnih podataka nije ispravna, a ograničenje će biti na snazi ​​tokom perioda koji nam omogućava da proverimo tačnost ličnih podataka
 • Obrađivanje je nezakonito, ali ne želite da obrišemo lične podatke
 • Više ne trebamo lične podatke za svrhe obrade, ali su vam potrebni za uspostavljanje, ostvarivanje ili zaštitu pravnih zahteva
 • Ustali ste protiv obrade u vezi sa profiliranjem ili automatizovanom odlučivanjem, a ograničenje će se dobiti tokom perioda kada procenjujemo da li naše legitimno osnove za obradu prevazilaze vaše legitimne osnove.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da preuzmete lične podatke koje obrađujemo o vama i koje ste nam dostavili. Takođe imate pravo da nam zahtevate da takve lične podatke prenesemo drugom kontroloru podataka ako su lični podaci prikupljeni na osnovu vašeg pristanka ili ako se obrada ličnih podataka vrši automatizovanim sredstvima od strane nas, ako smatramo da je to tehnički izvodljivo.

Pravo na prigovor

Imate pravo da se, na osnovu vašeg posebnog položaja, u bilo koje vreme protivite obradi ličnih podataka koji se odnose na vas. To može da se uradi kada se lični podaci obrađuju kao deo automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje i direktnu marketing, ako se takva obrada izvodi (pogledajte “Lični podaci koje obrađujemo” iznad).

Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu

Imate pravo u bilo koje vrijeme podnijeti žalbu nadzornom organu u vezi sa našim obradom vaših osobnih podataka. Bez obzira na to gdje obavljamo naš posao, čak i ako to ne bude u državi članici koja je vaša zemlja prebivališta, imate pravo podnijeti vašu žalbu vašem nacionalnom nadzornom organu. Molimo pratite link ispod kako biste pronašli kontakt podatke vašeg nacionalnog nadzornog organa:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ova politika privatnosti

U vezi sa Opštom regulativom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (“GDPR”), moramo objaviti koje lične podatke prikupljamo i obrađujemo o vama i za koje svrhe. U ovoj politici privatnosti, pronaći ćete sve takve informacije koje smo dužni da vas obavestimo.

Regulativa u celosti na vašem jeziku može se pristupiti preko ovog linka:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC

Ako želite da zaštitite svoja prava koja su navedena u ovoj politici privatnosti, možete nas kontaktirati koristeći informacije o kontaktu navedene iznad.