USLOVI I PRAVILA

Dobrodošli na Nursesproud.net!

Ovi uslovi i pravila opisuju pravila i regulative za korišćenje sajta Nursesproud, koji se nalazi na https://www.nursesproud.net.

Pristupanjem ovom sajtu, pretpostavljamo da prihvatate ove uslove i pravila. Nemojte nastaviti da koristite Nursesproud ako se ne slažete sa svim uslovima i pravilima navedenim na ovoj stranici.

Sledeća terminologija se primenjuje na ove Uslove i Pravila, Izjavu o privatnosti i Izjavu o ograničenju odgovornosti i sva Sporazuma: “Klijent”, “Vi” i “Vaš” se odnosi na vas, osobu koja se prijavljuje na ovaj sajt i pridržava se uslova i pravila kompanije. “Kompanija”, “Mi”, “Mi”, “Naš” i “Nas” odnosi se na našu kompaniju. “Strana”, “Strane” ili “Nas” odnosi se na i Klijenta i nas. Svi termini se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja neophodnog za sprovođenje procesa naše pomoći Klijentu na najprikladniji način za izraženi cilj da se ispune potrebe Klijenta u vezi sa pružanjem usluga navedenih od strane kompanije, u skladu i podložnosti važećem zakonodavstvu Holandije. Bilo koji korišćenje gore navedene terminologije ili drugih reči u jednini, množini, veličini slova i / ili on / ona ili oni se shvataju kao zamjenjivi i stoga kao odnose na isto.

Kolačići

Mi koristimo kolačiće. Pristupanjem Nursesproud, saglasni ste da koristite kolačiće u skladu sa Nursesproud politikom privatnosti.

Većina interaktivnih sajtova koristi kolačiće da bismo povratili detalje korisnika za svaki posetu. Kolačići se koriste na našem sajtu da omoguće funkcionalnost određenih oblasti da bi posetioci našeg sajta bili lakši. Neki od naših partnera za afiliranje / oglašavanje takođe mogu koristiti kolačiće.

Licenca

Osim ako nije drugačije navedeno, Nursesproud i/ili njegovi licenciratelji poseduju intelektualna prava za svi materijal na Nursesproud. Sva intelektualna prava su zadržana. Možete pristupiti ovome sa Nursesproud za vašu ličnu upotrebu podložnu ograničenjima navedenim u ovim uslovima i pravilima.

Ne smete:

 • Republikovati materijal sa Nursesproud
 • Prodavati, iznajmljivati ili podlicencirati materijal sa Nursesproud
 • Reprodukovati, duplirati ili kopirati materijal sa Nursesproud
 • Redistribuirati sadržaj sa Nursesproud

Ovaj Sporazum počinje na datumu ovog.

Delovi ovog sajta nude priliku korisnicima da postave i razmenjuju mišljenja i informacije u određenim oblastima sajta. Nursesproud ne filtrira, uređuje, objavljuje ili pregleda Komentare pre njihovog pojavljivanja na sajtu. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja Nursesproud, njegovih agenta i/ili afilijata. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja ih objavljuje. U meri dozvoljenoj važećim zakonima, Nursesproud neće biti odgovoran za Komentare ili bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove izazvane i/ili pretrpljene zbog bilo kakve upotrebe i/ili objavljivanja i/ili pojavljivanja Komentara na ovom sajtu.

Nursesproud zadržava pravo da prati sve komentare i uklanja bilo koji komentar koji se smatra neprikladnim, uvredljivim ili uzrokuje kršenje ovih Uslova i Pravila.

Vi potvrđujete i predstavljate da:

 • Imate pravo da objavite komentare na našem sajtu i da imate sva neophodna licenciranja i saglasnosti za to;
 • Komentari ne ugrožavaju nikakva intelektualna prava, uključujući bez ograničenja autorska prava, patente ili robne marke treće strane;
 • Komentari ne sadrže nikakve klevetničke, klevetničke, uvredljive, nepristojne ili na drugi način nezakonite materijale koji predstavljaju ugrozu privatnosti
 • Komentari se neće koristiti za dobijanje posla ili poslovanja ili predstavljanje komercijalnih aktivnosti ili nezakonite aktivnosti.

Ovime date Nursesproudu neekskluzivnu licencu za korišćenje, reprodukciju, uređivanje i ovlašćivanje drugih da koriste, reprodukuju i uređuju bilo koji od vaših komentara u bilo kojoj i svakoj formi, formatu ili mediju.

Hiperlinkovanje na naš sadržaj

Sledeće organizacije mogu linkovati na naš sajt bez prethodne pisane saglasnosti: * Državne agencije; * Pretraživači; * Novinske organizacije; * Distributeri online direktorijuma mogu linkovati na naš sajt na isti način kao što hiperlinkuju na sajtove drugih registrovanih preduzeća; i * Sistemski Akreditovana poslovanja, osim traženja neprofitnih organizacija, prodavnica za humanitarnu prodaju i humanitarnih grupa za prikupljanje sredstava koji ne mogu hiperlinkovati na naš sajt.

Ove organizacije mogu linkovati na našu početnu stranicu, na publikacije ili na druge informacije sajta, pod uslovom da link: (a) nije na bilo koji način prevaren; (b) ne lažno naglašava sponzorstvo, podršku ili odobrenje linkujuće strane i njenih proizvoda i/ili usluga; i (c) odgovara kontekstu sajta linkujuće strane.

Mi ćemo razmotriti i odobriti druge zahteve za linkove od sledećih tipova organizacija:

 • poznatih potrošačkih i/ili poslovnih izvora informacija;
 • sajtova zajednice dot.com;
 • udruženja ili drugih grupa koje predstavljaju humanitarne organizacije;
 • distributere online direktorijuma;
 • internet portale;
 • računovodstvene, pravne i konsultantske firme; i
 • obrazovne institucije i udruženja trgovine.

Mi ćemo odobriti zahteve za linkove od ovih organizacija ako odlučimo da: (a) link ne bi nas učinio neprijatno prema sebi ili našim akreditovanim poslovanjima; (b) organizacija nema negativne beleške sa nama; (c) korist za nas od vidljivosti hiperlinka nadoknađuje odsustvo Nursesproud-a; i (d) link se nalazi u kontekstu opštih informacija o resursima.

Ove organizacije mogu linkovati na našu početnu stranicu pod uslovom da link: (a) nije na bilo koji način prevaren; (b) ne lažno naglašava sponzorstvo, podršku ili odobrenje linkujuće strane i njenih proizvoda ili usluga; i (c) odgovara kontekstu sajta linkujuće strane.

Ako ste jedna od organizacija navedenih u pasusu 2 iznad i zainteresovani ste za linkovanje na naš sajt, morate nas obavestiti slanjem e-mail-a na Nursesproud. Molimo vas da uključite vaše ime, ime vaše organizacije, kontakt informacije kao i URL vašeg sajta, listu svih URL-ova sa kojih nameravate da linkujete na naš sajt i listu URL-ova na našem sajtu na koji želite da linkujete. Sačekajte 2-3 nedelje za odgovor.

Odobrene organizacije mogu hiperlinkovati na naš sajt na sledeći način:

 • Koristeći naše korporativno ime; ili
 • Koristeći uniformni resursni locator koji se linkuje; ili
 • Koristeći bilo koji drugi opis našeg sajta na koji se linkuje koji ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na sajtu linkujuće

Nije dozvoljeno korišćenje logotipa Nursesproud ili drugog likovnog rada za povezivanje bez ugovora o licenci za brend.

iFramovi

Bez prethodnog odobrenja i pisane saglasnosti, ne smete kreirati okvire oko naših web stranica koji na bilo koji način menjaju vizuelni prikaz ili izgled našeg sajta.

Odgovornost za sadržaj

Nećemo biti odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavljuje na vašem sajtu. Slažete se da nas štitite i branite protiv svih tužbi koje se javljaju na vašem sajtu. Linkovi ne smeju se pojavljivati na bilo kom sajtu koji se može interpretirati kao klevetnički, nepristojni ili kriminalni, ili koji krši, ili na drugi način krši ili zagovara kršenje ili drugo kršenje bilo kojih prava treće strane.

Vaša privatnost

Molimo vas da pročitate Politiku privatnosti

Za povraćaj novca

Molimo vas da pročitate politiku o povraćaju novca.

Rezervacija prava

Zadržavamo pravo da zahtevamo da uklonite sve linkove ili bilo koji određeni link sa našeg sajta. Obavezujete se da odmah uklonite sve linkove sa našeg sajta na zahtev. Takođe zadržavamo pravo da menjamo ove uslove i pravila za linkovanje u bilo koje vreme. Nastavljajući da linkujete na naš sajt, slažete se da se pridržavate i poštujete ta pravila linkovanja.

Uklanjanje linkova sa našeg sajta

Ako pronađete bilo koji link na našem sajtu koji vam se čini uvredljivim iz bilo kog razloga, slobodni ste da nas kontaktirate u bilo kom trenutku. Razmotrićemo zahteve za uklanjanje linkova, ali nismo dužni da to uradimo ili da vam odgovorimo direktno.

Ne garantujemo da su informacije na ovom sajtu tačne, ne garantujemo njihovu potpunost ili tačnost; ni ne obećavamo da ćemo osigurati da sajt bude dostupan ili da će materijal na sajtu biti ažuriran.

Izjava o odricanju odgovornosti

U maksimalnom opsegu dozvoljenom odgovarajućim zakonom, mi isključujemo sve predstavke, garancije i uslove vezane za našu web stranicu i korišćenje ove web stranice. Ništa u ovoj izjavi o odricanju odgovornosti neće:

 • ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za smrt ili tjelesnu ozljedu;
 • ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za prevarenje ili prevara;
 • ograničiti bilo koju našu ili vašu odgovornost na bilo koji način koji nije dopušten propisima; ili
 • isključiti bilo koju našu ili vašu odgovornost koja se ne može isključiti propisima.

Ograničenja i zabrane odgovornosti postavljene u ovom odjeljku i drugdje u ovoj izjavi o odricanju odgovornosti: (a) podložni su prethodnom paragrafu; i (b) vladaju svim odgovornostima koja proizlaze iz izjave o odricanju odgovornosti, uključujući odgovornosti koje proizlaze iz ugovora, krivnje i za kršenje zakonske dužnosti.

Dok je sajt, informacije, usluge i proizvodi na sajtu pruženi besplatni ili se naplaćuju, mi nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak bilo koje prirode.